Verksamhetsutveckling

Ett mångfacetterat arbete

Varje verksamhet står dagligen inför ett antal utmaningar. En del av löpande karaktär, andra plötsliga behov av förändring och anpassning. Det kan vara frestande att fokusera på att försöka behålla det som fungerar men då omgivningen förflyttar sig räcker det inte. Löpande verksamhet kommer alltid att behöva utvecklas för att inte bli låsande. Förändringsskeden medför nya behov och mönster förändras.

Verksamhetsutveckling handlar om så mycket mer än ekonomisk tillväxt. Det är grunden för kompetensförsörjning i en komplex tillvaro, produktutveckling, fördjupad förståelse av sitt affärsområde, hållbar resurshantering och gott ledarskap.

För att veta var man är på väg är analys och strategier goda verktyg. Det är lätt att trilla dit på erbjudanden som låter bra i stunden och hypade metoder men utan klarhet över vad man har och vart man är på väg blir det lätt fyrverkerier i natten snarare än stabila steg vidare. 

Ett gott ledningsarbete handlar om såväl chefsskapet i operativ verksamhet som strategisk ledning. I små verksamheter sammanfaller dessa ofta på en eller ett fåtal personer och ledningscoaching kan då vara kraftfullt som metod att hålla fokus och växla mellan perspektiven. Individuell coaching, teamcoaching i den egna verksamheten, styrelsestöd och erfagrupper med deltagare från olika organisationer är exempel på hur ett företag kan vässa sitt ledningsarbete.

Några exempel på hur vi arbetar med företags verksamhetsutveckling:

-  Inom Centrum för Ledarskap i Småland på Linné-universitetet är Lena Gustafsson processledare för LUG-grupper. Ledarutvecklingsgrupper för ledarskap och innovation.
-  Guldkanten är en av 18 utvalda konsulter i Region Kronobergs utvecklingssatsning Konsulttimmen som ger företag i Kronobergs län chans till 6 timmar kostnadsfri rådgivning.
-  GSC-analysen är vår egen produkt, en målorienterad strategisk företagsanalys med sikte på pricksäker kompetensutveckling.
-  Coaching enskilt och i grupp. Vi skräddarsyr coachkoncept för varje uppdrag beroende på vad som behöver hända just hos er.
Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om de olika exemplen.