Styrelsestöd

Lena Gustafsson har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i såväl näringsliv som ideell sektor. En erfarenhet som gärna förmedlas för att stärka ert ledningsarbete.

Hur det ser ut varierar med verksamhetens behov. Hon går ibland in i formella styrelseuppdrag och verkar som ordförande eller som en del i styrelsen för att aktivera eller bygga upp ett strukturerat arbetssätt men kan också delta som adjungerad styrelseledamot i företag som vill vässa och utveckla sitt styrelsearbete.

Workshops, teambyggande insatser, företagsanpassad styrelseutbildning  eller ordförandestöd. Lena kan med flexibilitet stiga in den roll som önskas; expertstöd, rollmodell, katalysator, beroende på situation och behov. 

meeting.jpg