Power team

Utveckling i grupp

Ett power team hos oss är utrymme att tillsammans med andra i samma situation få utrymme att reflektera och lära i den situation du befinner dig. Power team är ett tematiskt sammansatt nätverk där var och en jobbar med egna mål och samtidigt ger stöd åt varandra i gruppen. 

Nätverket består av max 8 företagare som träffas regelbundet under ett halvår, vid 6 möten och däremellan kontinuerligt över nätet. Vi jobbar med små grupper för att snabbt lära känna varandra och bygga förtroende i gruppen. 

Teamen byggs utifrån ett gemensamt tema, det kan vara ledarskap, småföretagarvardag, affärsutveckling mm. Innehållet avpassas i stor grad efter önskemål och behov i gruppen. Vi sätter också samman power team utifrån potentiella deltagares önskemål så har du ett tema du skulle vilja ha ett nätverk runt så låt oss veta, kanske det är dags att starta ett?