Ledarskap

Konsten att skapa förutsättningar för andras stordåd

Som ledare kan den främsta uppgiften ses som att facilitera arbetet för dem du leder. Genom att skapa förutsättningar för var och en att lyckas i sin del skapar du också förutsättningar för att hållbart nyttja den maximala potentialen i din organisation. Systematiskt utvecklingsarbete hjälper dig förflytta gränserna och öka utbytet mellan dig och dem du leder. 

blocks.jpeg

Som god ledare skapar du även förutsättningar för dina medarbetare. Var och en från sin nivå hittar de utveckling och i det ofta också arbetsglädje.  Svensk arbetslagstiftning tar idag fasta på hållbarhet och ett modernt arbetsliv innebär förväntningar på såväl mjuka som hårda kompetenser.

En av de stora utmaningarna för ledare idag är kompetensförsörjning. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar och ledare behöver utveckla strategier för att se till att just deras verksamhet klarar att attrahera, behålla och utveckla nödvändiga kompetenser.

För att kunna vara den kraft du behöver som ledare är det nödvändigt att också ta hand om dina egna behov. I ledarskapscoaching arbetar vi med att klarlägga och utveckla dina styrkor och utvecklingsbehov. Andrum, tid att tänka och tydlighet hjälper dig se vägen framåt. Du vet vad du behöver men i en pressad vardag kan det vara svårt att komma åt den förmedvetna kunskapen och att faktiskt agera på det du vet. 

“ Det blir väldigt uppenbart att lösningarna kommer inifrån mig.”
— Chef i coaching