Coaching

Coaching är en personlig professionell relation för dig som vill skapa förändring.  Som  ledare, i verksamhetsutveckling eller  personligen.

I coaching lär du dig mer om dig själv och omsätter kunskapen i handling för att åstadkomma den förändring du vill ha. Mitt främsta verktyg är öppna utforskande frågor, inte för att jag behöver veta utan för att du ska hitta dina svar. Dessa kan kompletteras med övningar, visualiseringar och handlingsplaner efter vad du behöver. Välkommen in i coachens provrum för att testa några av dem.

Coaching handlar om att se vad det är man vill. Inse vad man låter sig begränsas av. Känna sin egen kraft. Pröva nya sätt att kombinera dessa och utforma nya strategier när de gamla inte längre fungerar. 

” Min coach betydde skillnaden mellan att vinna eller försvinna – jag vann!”
— entreprenör efter avslutad coaching

I Sverige används coaching på alla nivåer i företag. Jag jobbar ibland med högsta ledning men lika ofta med mellanchefer och arbetslag. Där skiljer vi oss med våra platta organisationer och höga nivå av självständighet på alla nivåer från många andra länder jag jobbar i och där coaching är mer förbehållet executive level.

Per telefon, virtuellt  eller i faktiska möten. Hos Guldkanten får du professionell coaching utifrån en internationell standard och enlighet med ICFs Etiska riktlinjer. För din kvalitetssäkring och vår utveckling som coacher.  Välj din coach med omsorg.

Lena Gustafsson är själv ICF Professional certified coach och alla coacher i uppdrag hos oss är medlemmar i Internationella coachförbundet, ICF. Läs mer om ICFs kvalitetssäkring genom certifiering på ICF Sveriges hemsida

PCC_WEB.png

"God etik är en grundsten för en professionell coach. Lever vi inte upp till det för dig vill jag gärna veta det.

 

Läs vår etiska förbindelse här.

  

Mentorcoaching är coaching för coacher. Ett beprövat sätt att vässa kompetensen och utvecklas i sin roll.

 

Nyfiken på coachfakta?
Under 2017 medverkade Lena Gustafsson som svenska research lead i en stor europeisk studie om nuläget i coaching initierad av Jonathan Passmore och Hazel Brown i samverkan med Henley Business School och EMCC. I studien svarar coacher på frågor om hur de arbetar med kompetensutveckling, lägger upp sitt arbete och ser på olika frågor.

Läs mer om rapporten här

Nuläget i svensk coaching är en jämförande studie mellan coaching i Sverige och övriga Europa.