Hätr hittar du arbetsblad och bilagor till boken "Låt oss prata kompetensförsörjning" Bookboon förlag

Det gläder mig att du läst den och ger metoderna en chans. Jag hoppas du snart kommer att märka effekterna.

Lycka till i arbetet!
 

Arbetsblad 1 Bygga ett bättre varumärke som arbetsgivare

Arbetsblad 2 Handlingsplan för arbete med varumärke som arbetsgivare

Bilaga 3 Exempelfrågor till medarbetarsamtal

Bilaga 4 Samtalsbild de fyra karriärstyperna

Bilaga 5 Exempelblad självskattning kompetens

Låt oss prata kompetensförsörjning.JPG

 

Vill du ha utökat stöd i arbetet kan individuell coaching eller teamstöd för ledningsgruppen vara ett bra komplement.  Hör av dig så kan vi titta på vad som vore ett bra upplägg.

Name *
Name