GSC-analysen

Ger riktning och strategi för kompetensutveckling 

I GSC-analysen arbetar vi utifrån företagets nuläge och målsättningar. Vi analyserar vilka typer av kompetensutveckling som kan vara lämpliga för dig och dina medarbetare just nu. Du får en riktlinje när du ska göra ditt urval och kan planera företagets utbildningsinsatser med en målinriktad strategi.