Lena Gustafsson

Coach, inspiratör, utbildare och egenföretagare

Lena Gustafsson.jpg

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.

2002 startade jag Guldkanten och sedan dess har jag fortsatt att bredda och utveckla verksamheten.

Min drivkraft i arbetet är att se individer och organisationer växa och utvecklas. Oavsett om ambitionen är att utveckla och förfina där du är eller att sträva uppåt och utåt ser jag din kraft och dina unika förmågor.

 

PCC_WEB.jpg

För mer info om uppdrag och erfarenhet, se även min Linked In profil.

Utbildningar och examina i urval:
ICF Professional Certified Coach (PCC) sedan 2013, förnyas var tredje år.
Diplomerad Leapfrog Professional Coach, 2012
Ordförandeutbildning 2015, Styrelseakademien
Grundutbildning i styrelsearbete, 2007,Styrelseakademien
Diplomerad Coach, 2006, CoachCompagniet
fil.mag. Psykologi, 2003, Växjö universitet
Konflikthantering & Coaching, 1998, Mentor chefsutv.
Förskollärarexamen, 1993, Högskolan Växjö