Sagt om Lena som coach ...

" Det blir väldigt uppenbart att lösningarna kommer inifrån mig."

" Jag blir så glad av att vara här med dig!"

"Det här är det bästa jag gjort!"

"Det jag lyckats med under den här perioden liknar inget annat jag varit med om."

"Jag tycker att jobbcoachningen  har varit jättebra och jag har fått ut mycket av den.
Har lärt mej att söka jobb på ett helt nytt sätt och även blivit mer självsäker på vad jag kan,vill och vågar ..."

"Lena är professionell"

"När du gör någonting så händer det någonting med mig.
Det gör det inte annars och nu är det dags igen."

Nu i efterhand känns som att gå från ett stort mörkt svart hål till en lätt frihetskänsla av att allt löser sig på ett eller annat sätt. När jag startade träffarna med dig kändes det som att - vad kan hon göra för mig, en person som inte känner mig och jag känner inte vem du är, kan detta ge något?
Men att få hjälp att tänka nytt, absolut inte att få hjälp att tänka (för det kan jag själv!) men att sortera att man kan tänka på olika sätt och det kan ge konsekvenser som man inte är medveten om. Lena har inte vid något tillfälle sagt hur jag ska göra utan haft en dialog om vad som händer om jag gör si eller så vilket jag tycker (nu i efterhand) har gett mig väldigt mycket. I början när man inte riktigt mår så bra så tycker man ofta att det är väldigt jobbigt och inget gör någon nytta men när det sedan har gjort nytta och man kan se tillbaka på vad var det som hände så ser man att man har tagit till sig saker.

En fantastisk tid som jag återigen säger nu i efterhand den var verkligen inte fantastisk i början.
Tack för din hjälp, det känns verkligen bra nu, Lena

" Riktigt bra har det känts!
Jag blir mer och mer säker för varje dag som går. Jag gillar framstegen. Dom små, små framstegen som kan göra så oerhört mycket på lång sikt. Du har verkligen fått mig att se förändringen. Du har lyckats bromsa mig när jag behövt bromsas och sparkat på mig när det varit läge för det.
Varenda sekund av vår coachning är värdefull."

"I min coaching växte en enkel och naturlig rutin fram ur mina vanliga arbetsdagar. Därför fungerar den och ger ro att arbeta effektivt (och att koppla av sedan). Jag har nu en smidig och fungerande vardag där saker blir gjorda i rätt tid."

"Genom att vi talade om situationen från några olika synvinklar kunde jag få distans till den frustration jag kände. Med sin fortsatta ledning fick hon mig att se att min roll i sammanhanget var annorlunda än jag tidigare sett den. Därmed blev det lättare för mig att finna bra sätt att hantera situationen."

”Att vi strukturerade och lade ett schema fungerar för mig eftersom då är det det jag ska göra och kryssa för istället för att jag hela tiden ser allt jag skulle kunna, borde och vill – hela den bilden på en gång blir väldigt stressande”

” Min coach betydde skillnaden mellan att vinna eller försvinna – jag vann!”

”Arbetslagscoachingen har hjälpt oss få ordning på vem som ska göra vad och när”

”Vi blir mer medvetna om hur vi gör det vi gör.  (Ofta faktiskt riktigt bra! Tycker vi inte det om något så ändrar vi det numera.)”

”Vi har fått tid att tänka klart i frågor som är viktiga för oss. I och med det har vi idag tydliga rutiner som vi alla är överens om och har arbetat fram tillsammans. Det sparar mycket tid!”

"Jag skriver några rader om hur jag upplevt samtalen med min coach under min Coachutbildning.
Jag hade turen att få Lena Gustafsson vid Guldkanten som coach.
Hon har telefoncoachat mig ca 1 timme vid 6 tillfällen.
Vid vårt första samtal ville jag bli coachad i att mer gå från min rådgivande roll till en coachande roll. Det löste vi vid första coachsamtalet. J
Det har sen vid kommande samtal inte varit lätt för Lena att coacha mig av den enkla anledningen att jag haft svårt att hitta riktiga ämnen att bli coachad i, men med Lenas finurliga frågor har coachningen blivit riktigt bra ändå.
Lena behärskar alla kompetenser en bra coach bör ha. Det jag imponerats mest av, är hennes aktiva lyssnande och hennes kraftfulla frågor. Hon har vid många tillfällen fått mig att bli ”Stum av beundran” (en Lundell titel :-) ). Känns onödigt att skriva och kommentera övriga kompetenser, men hon har klarat dessa galant också.
Vi gjorde en överenskommelse efter första samtalet, som vi hållit till punkt och prickar.
Jag kan varmt rekommendera CoachCompagniet att använda Lena som coach vid fler utbildningstillfällen. Hon är en klippa!
Tack Lena och tack CoachCompagniet att jag fick ha Lena som coach."

"I början kändes det frustrerande att Lena var ”passiv”. Jag fick inga lösningar eller tips på hur jag kunde lösa mina problemställningar. Men redan första gången hade jag efter samtalet med mig ett nytt sätt att förhålla mig till mitt problem. 
Jag insåg efterhand att istället för att komma med råd och tips, så gjorde Lena så att jag själv hittade mina lösningar inom mig. 
Det har resulterat i att jag känner mig kraftfull och trygg i mitt nya förhållningssätt. 
Samtalen började med att jag formulerade problem eller en situation jag inte kände mig trygg med. Lena bad mig sedan berätta vad vi skulle uppnått när samtalet var slut. Vad målet var. 
Därefter började vi samtalet.
Under sessionerna bemötte Lena mig med ett lugnt och mjukt aktivt lyssnande som gjorde mig helt trygg med att vara öppen. Ibland blev mina tankar förvirrade och då gjorde Lena en kort sammanställning av vad jag sagt på ett sätt som kändes mycket bra. Inte styrande utan hjälpte mig att hitta tillbaka till tanke/känslotråden. 
Lena hanterade mina olika ämnen på ett öppet och professionellt sätt."

"Under dessa sex gånger som jag har träffat Lena så har vi pratat om mitt jobb och hur jag ska på ett bra sätt komma in i rollen som XXXX. 
Vi har under resan satt upp delmål där jag har fått tänka till hur jag ska uppnå dessa mål. Ibland har det varit lättare, ibland svårare. 
Jag har tyckt att detta har varit otroligt spännande då jag inte har någon som helst erfarenhet av coachning sedan tidigare.
Att bolla idéer och ha någon som kan föra mig lite på rätt spår och framförallt någon som ställer de rätta frågorna har gjort att jag har kunnat öppna upp och välja vägar som jag aldrig innan ens hade sett. Jag har lärt mig att det går att hitta många olika lösningar på ett och samma problem. Jag har också (hur konstigt och manipulativt det än låter) lärt mig att ”styra” människor i min omgivning på ett helt annat sätt, beroende på hur man ex. ställer frågor eller agerar på ett visst sätt. Vi har tillsammans kommit fram till hur det är jag är som person och hur jag vill marknadsföras, vilket jag har haft svårt att riktigt sätta fingret på. Jag känner idag att jag har hittat min roll som XXXX och kommit igång med de idéer jag har på ett snabbt sätt, vilket jag tror hade tagit betydligt längre tid om jag inte hade haft någon som hade stått bakom mig. Jag vågar förverkliga mina idéer och vara mer kreativ för att både jag och företaget ska växa."


"Under våren som gått har jag haft 6 samtalstillfällen med Lena Gustafsson, Guldkanten.
Jag har valt att utnyttja coachandet maximalt och därför ” haft detta med mej” under hela våren.
Efter varje tillfälle har jag använt en vecka till att smälta samtalets material, nästa vecka till att förbereda kommande tillfälle då vi träffas. Detta innebär bland annat att jag fixat, ringt... för att kunna berätta vad som hände för Lena, och på så sätt fått mej själv att gå framåt mer focuserat än jag annars skulle gjort. Att i den här formen få möjlighet att samla ihop och ta ny sats, gång på gång har varit en avgörande hjälp till att jag idag står betydligt närmare mitt mål än då vi startade.
Mitt perfekta liv tar form och fylls av spännande detaljer, vilket skulle varit omöjligt att se utan coachningen.

Sammanfattningsvis kan sägas följande.
- Att formulera mål och delmål för perioden är i sig en stor hjälp.
- Att få hjälp att styra utvecklingen i riktning mot målen, ännu större.
- Då vi träffades, hade jag tentakler ute åt alla fåll för att finna mitt perfekta liv.     Nu har fältet smalnat av och fått en mycket klarare struktur.
- I viktiga skeden i livet, är det lätt att gå vilse eller köra fast.
  Coachningen har absolut hjälpt mej igenom och förhindrat flera ”grundstötningar”.
- Detaljer i mitt liv, har under resans gång kommit fram som förvånar,            förbluffar och förundrar mej varje dag!
- Jag ser idag att jag utvecklats och mognat under våren. Att göra det, är i sig vackert, att se det är fantastiskt!
- Coachningen har haft en avgörande betydelse, för min förmåga att komma närmare mitt mål:  
  Att leva min egen sanning och min fulla potential!

"Jag har vid sex tillfällen, om vardera 1 timme,  telefonledes haft tillgång  till Lena Gustafsson, Guldkanten, som personlig coach.
Lena är en lyssnande person som på ett föredömligt sätt lotsat mig vidare i de frågeställningar som varit aktuella. Lena noterar linjer i ett samtal och kan utifrån detta föredömligt sammanfatta och stämma av hur jag uppfattar läget. Hennes stora styrka är att avhålla sig från att ge råd eller lösningar utan istället med hjälp av frågor och stort tålamod, tvingat mig, att själv söka mig fram till mina egna ställningstagande.
Lena samlar  också upp ”tappade trådar” vilket givit mig möjlighet att antingen fortsätta ett resonemang eller aktivt avsluta. 
Samtalen med Lena har hjälpt mig till ställningstagande i för mig viktiga frågor och beslut som  med stor sannolikhet är bättre belysta och mer genomtänkta och vad som annars varit fallet."