Vårt kvalitetslöfte

De tjänster Guldkanten tillhandahåller ska hålla en professionellt hög kvalitet.

Professionell coaching kombineras med utbildningsinsatser och konsultservice för att utifrån kundens specifika behov främja en sund effektivitet och måluppfyllnad. Det egna arbetet granskas med fokus på ständiga förbättringar.

Guldkantens verksamhet skall präglas av tydlighet, noggrannhet och generositet i förening.