State of Play in coaching i Sweden.JPG

Nuläget i svensk coaching i förhållande till övriga Europa

Europas största undersökning kring coaching och mentorskap genomfördes under 2017 i 51 länder i Europa, från Island till Ryssland, tillgänglig på 31 språk inklusive svenska.

För första gången deltog mentorer och coacher deltar på lika villkor i ett trans-Europeiskt Coaching och Mentoring research project. Studien kartlade med enkäter på modersmål olika aspekter kring användandet av coaching och mentorskap runtom i Europa, från arbetsmodeller till etik, supervision och beslutsfattande.

Lena Gustafsson är ansvarig för den svenska delen av studien som letts av  Dr Jonathan Passmore och Dr Hazel Brown. Studien har varit ett samverkansprojekt mellan EMCC, huvudsponsorn, och över 100 coaching och management organisationer inklusive ICF Global, Association for Coaching Global och nationella coachorganisationer runtom i Europa. 

Läs studiens svenska executive report här.     
Här hos Henley Business School hittar du samtliga nationsrapporter samt övergripande artikel.

Artiklar som presenterar studiens resultat

Nuläget i svensk coaching. Beskriver övergripande nuläget i coaching i Sverige jämfört med Europa baserat på studiens resultat.

Självreflektion grund för coachers lärande och utveckling I ett yrke som coachning där den egna insatsen är en så stor del av det totala utfallet blir självreflektion en viktig grund för lärande och utveckling.

Svenska coacher flitiga och effektiva i kompetensutveckling Beskriver vilka metoder svenska coacher använder för att hålla sig uppdaterade i sin profession.

Coaching del av ett större utbud för svenska coacher De flesta svenska coacher använder endast en mindre  del av sin totala arbetstid specifikt till coaching. 

Noggranna och skriftliga trepartsavtal vanligast i svensk företagscoaching Coaching är en tjänst som ofta omfattar flera parter, beställaren, den som faktiskt får coaching och coachen själv. Det kan bli avtalsmässigt komplext. I den här artikeln beskrivs hur och med vem coacher uppger sig göra sina överenskommelser och vad de vanligen innehåller.